Ngày 10 tháng 7 năm 1926

☀ Thứ Bảy
10
🌙 Tháng Sáu
1
Năm Bính Dần
Tiết Tiểu Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tí
Tháng Ất Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm