Ngày 9 tháng 7 năm 1926

☀ Thứ Sáu
9
🌙 Tháng Năm
30
Năm Bính Dần
Tiết Tiểu Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Giáp Ngọ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm