Ngày 10 tháng 9 năm 2010

☀ Thứ Sáu
10
🌙 Tháng Tám
3
Năm Canh Dần
Tiết Bạch Lộ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm