Ngày 11 tháng 9 năm 2010

☀ Thứ Bảy
11
🌙 Tháng Tám
4
Năm Canh Dần
Tiết Bạch Lộ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tí
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm