Ngày 10 tháng 9 năm 2016

☀ Thứ Bảy
10
🌙 Tháng Tám
10
Năm Bính Thân
Tiết Bạch Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mùi
Tháng Đinh Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm