Ngày 9 tháng 9 năm 2016

☀ Thứ Sáu
9
🌙 Tháng Tám
9
Năm Bính Thân
Tiết Bạch Lộ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Đinh Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm