Ngày 11 tháng 10 năm 1933

☀ Thứ Tư
11
🌙 Tháng Tám
22
Năm Quý Dậu
Tiết Hàn Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tuất
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm