Ngày 12 tháng 10 năm 1933

☀ Thứ Năm
12
🌙 Tháng Tám
23
Năm Quý Dậu
Tiết Hàn Lộ
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Hợi
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm