Ngày 11 tháng 11 năm 1928

☀ Chủ Nhật
11
🌙 Tháng Chín
30
Năm Mậu Thìn
Tiết Lập đông
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm