Ngày 12 tháng 11 năm 1928

☀ Thứ Hai
12
🌙 Tháng Mười
1
Năm Mậu Thìn
Tiết Lập đông
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thìn
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm