Ngày 11 tháng 11 năm 1929

☀ Thứ Hai
11
🌙 Tháng Mười
11
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Lập đông
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Ất Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm