Ngày 12 tháng 11 năm 1929

☀ Thứ Ba
12
🌙 Tháng Mười
12
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Lập đông
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Dậu
Tháng Ất Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm