Ngày 11 tháng 11 năm 2010

☀ Thứ Năm
11
🌙 Tháng Mười
6
Năm Canh Dần
Tiết Lập đông
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Sửu
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm