Ngày 12 tháng 11 năm 2010

☀ Thứ Sáu
12
🌙 Tháng Mười
7
Năm Canh Dần
Tiết Lập đông
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Dần
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm