Ngày 11 tháng 12 năm 1928

☀ Thứ Ba
11
🌙 Tháng Mười
30
Năm Mậu Thìn
Tiết Đại Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Dậu
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm