Ngày 12 tháng 12 năm 1928

☀ Thứ Tư
12
🌙 Tháng Mười Một
1
Năm Mậu Thìn
Tiết Đại Tuyết
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tuất
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm