Ngày 11 tháng 12 năm 1963

☀ Thứ Tư
11
🌙 Tháng Mười
26
Năm Quý Mão
Tiết Đại Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm