Ngày 12 tháng 12 năm 1963

☀ Thứ Năm
12
🌙 Tháng Mười
27
Năm Quý Mão
Tiết Đại Tuyết
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm