Ngày 11 tháng 3 năm 1925

☀ Thứ Tư
11
🌙 Tháng Hai
17
Năm Ất Sửu
Tiết Kinh Trập
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm