Ngày 10 tháng 3 năm 1925

☀ Thứ Ba
10
🌙 Tháng Hai
16
Năm Ất Sửu
Tiết Kinh Trập
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Tỵ
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm