Ngày 11 tháng 3 năm 1929

☀ Thứ Hai
11
🌙 Tháng Hai
1
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Kinh Trập
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Đinh Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm