Ngày 12 tháng 3 năm 1929

☀ Thứ Ba
12
🌙 Tháng Hai
2
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Kinh Trập
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thìn
Tháng Đinh Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm