Ngày 11 tháng 5 năm 1925

☀ Thứ Hai
11
🌙 Tháng Tư
19
Năm Ất Sửu
Tiết Lập Hạ
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mùi
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm