Ngày 10 tháng 5 năm 1925

☀ Chủ Nhật
10
🌙 Tháng Tư
18
Năm Ất Sửu
Tiết Lập Hạ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm