Ngày 11 tháng 7 năm 1929

☀ Thứ Năm
11
🌙 Tháng Sáu
5
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Tiểu Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Tân Mùi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm