Ngày 12 tháng 7 năm 1929

☀ Thứ Sáu
12
🌙 Tháng Sáu
6
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Tiểu Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Tân Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm