Ngày 11 tháng 8 năm 1926

☀ Thứ Tư
11
🌙 Tháng Bảy
4
Năm Bính Dần
Tiết Lập Thu
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thân
Tháng Bính Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm