Ngày 12 tháng 8 năm 1926

☀ Thứ Năm
12
🌙 Tháng Bảy
5
Năm Bính Dần
Tiết Lập Thu
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Dậu
Tháng Bính Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm