Ngày 11 tháng 8 năm 2010

☀ Thứ Tư
11
🌙 Tháng Bảy
2
Năm Canh Dần
Tiết Lập Thu
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Tỵ
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm