Ngày 12 tháng 8 năm 2010

☀ Thứ Năm
12
🌙 Tháng Bảy
3
Năm Canh Dần
Tiết Lập Thu
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm