Ngày 11 tháng 9 năm 1926

☀ Thứ Bảy
11
🌙 Tháng Tám
5
Năm Bính Dần
Tiết Bạch Lộ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mão
Tháng Đinh Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm