Ngày 12 tháng 9 năm 1926

☀ Chủ Nhật
12
🌙 Tháng Tám
6
Năm Bính Dần
Tiết Bạch Lộ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thìn
Tháng Đinh Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm