Ngày 11 tháng 9 năm 1928

☀ Thứ Ba
11
🌙 Tháng Bảy
28
Năm Mậu Thìn
Tiết Bạch Lộ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Dần
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm