Ngày 10 tháng 9 năm 1928

☀ Thứ Hai
10
🌙 Tháng Bảy
27
Năm Mậu Thìn
Tiết Bạch Lộ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Sửu
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm