Ngày 12 tháng 1 năm 1926

☀ Thứ Ba
12
🌙 Tháng Mười Một
28
Năm Ất Sửu
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Sửu
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm