Ngày 13 tháng 1 năm 1926

☀ Thứ Tư
13
🌙 Tháng Mười Một
29
Năm Ất Sửu
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Dần
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm