Ngày 12 tháng 1 năm 2010

☀ Thứ Ba
12
🌙 Tháng Mười Một
28
Năm Kỷ Sửu
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tuất
Tháng Bính Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm