Ngày 12 tháng 11 năm 1926

☀ Thứ Sáu
12
🌙 Tháng Mười
8
Năm Bính Dần
Tiết Lập đông
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Kỷ Hợi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm