Ngày 13 tháng 11 năm 1926

☀ Thứ Bảy
13
🌙 Tháng Mười
9
Năm Bính Dần
Tiết Lập đông
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Ngọ
Tháng Kỷ Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm