Ngày 12 tháng 2 năm 1928

☀ Chủ Nhật
12
🌙 Tháng Giêng
21
Năm Mậu Thìn
Tiết Lập Xuân
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm