Ngày 13 tháng 2 năm 1928

☀ Thứ Hai
13
🌙 Tháng Giêng
22
Năm Mậu Thìn
Tiết Lập Xuân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mùi
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm