Ngày 12 tháng 2 năm 1933

☀ Chủ Nhật
12
🌙 Tháng Giêng
18
Năm Quý Dậu
Tiết Lập Xuân
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm