Ngày 13 tháng 2 năm 1933

☀ Thứ Hai
13
🌙 Tháng Giêng
19
Năm Quý Dậu
Tiết Lập Xuân
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tuất
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm