Ngày 12 tháng 4 năm 1926

☀ Thứ Hai
12
🌙 Tháng Ba
1
Năm Bính Dần
Tiết Thanh Minh
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mùi
Tháng Nhâm Thìn
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm