Ngày 12 tháng 4 năm 1958

☀ Thứ Bảy
12
🌙 Tháng Hai
24
Năm Mậu Tuất
Tiết Thanh Minh
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm