Ngày 13 tháng 4 năm 1958

☀ Chủ Nhật
13
🌙 Tháng Hai
25
Năm Mậu Tuất
Tiết Thanh Minh
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm