Ngày 12 tháng 6 năm 1926

☀ Thứ Bảy
12
🌙 Tháng Năm
3
Năm Bính Dần
Tiết Mang Chủng
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thân
Tháng Giáp Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm