Ngày 13 tháng 6 năm 1926

☀ Chủ Nhật
13
🌙 Tháng Năm
4
Năm Bính Dần
Tiết Mang Chủng
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Dậu
Tháng Giáp Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm