Ngày 12 tháng 6 năm 2010

☀ Thứ Bảy
12
🌙 Tháng Năm
1
Năm Canh Dần
Tiết Mang Chủng
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Tỵ
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm