Ngày 13 tháng 6 năm 2010

☀ Chủ Nhật
13
🌙 Tháng Năm
2
Năm Canh Dần
Tiết Mang Chủng
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm